NOTESSIDAN

Allt om Lotus Notes & Domino
@Word and @ReplaceSubstring in Lotusscript

Some useful lotusscript functions

Function ReplaceSubString(SourceS As String, SearchS As String, ReplaceS As String) As String
While InStr(SourceS, SearchS) > 0
SourceS = Left$(SourceS, InStr(SourceS, SearchS) - 1) + ReplaceS +_
Right$(SourceS, Len(SourceS) - InStr(SourceS, SearchS) - Len(SearchS) + 1)
Wend
ReplaceSubstring = SourceS
End Function

Function sWord ( sourceString As String, separator As String, number As Integer) As String
Dim searchstring As String
Dim i As Integer, pos As Integer
Dim substring As String
searchString$=SourceString & separator
For i% = 1 To number
pos%=InStr(searchString$, separator)
If pos%=0 Then Exit For
substring$=Left(searchString$,pos%-1)
searchString$=Mid(searchString$, pos%+1)
Next
If pos% > 0 Then
sWord=substring$
Else
sWord=""
End If
End FunctionRelevanta Poster på Notessidan:Fler Poster om:

Fler bloggar om:

Technorati:

Delicious:
Publicerad 2014-05-22 | Kommentarer: 3 | Läsningar:

Kommentarer

anonymous ( 2014-05-22 15:38:24 )

Txemanu ( 2014-05-23 10:41:50 )

Txemanu ( 2014-05-23 10:42:36 )Sök på Notessidan
Thomas Adrian
ThomasCertifierad utvecklare och administratör inom Notes & Domino

Kontakta migSenaste Sökningarna på Notessidan
Sön - sharepoint (R:1)
Sön - räkna and antal and besökare (R:0)
Sön - browser (R:17)
Sön - stoppar and mail (R:1)
Sön - korrupt (R:3)
Sön - böcker (R:0)
Sön - kalendern (R:12)
Sön - feature (R:15)
Sön - print and mime (R:2)
Sön - länka (R:0)
Sön - databasen (R:94)
Sön - access (R:47)
Sön - outlook (R:15)
Sön - webanvändare (R:0)
Sön - google and maps (R:6)
Sön - juffe (R:2)
Sön - uidoc.print (R:1)
Sön - java and lotusscript (R:26)
Sön - besök (R:0)
Databasstatistik Blogg
Uppdateras var 15:e Minut

Antal Poster:562
Antal Kommentarer: 1449
Alla sidvisningar idag:
Unika Besökare idag:
Databasstorlek: 142,25Mb
Fixup: 2020-03-30 00:31:05
FT:2020-03-31 12:58:52
DB Procent använd: 99,7
Antal Agenter: 42
Antal Formulär: 65
Antal Vyer: 60
Antal Dokument: 8133
Antal Image Resources: 108
Antal Subformulär: 18
Antal Scriptbibliotek: 11
Totalt Antal Designelement: 576
Antal Attachments: 158
Antal Konflikter: 0
Server version 1: 405
Server version 2: Release 9.0.1FP9|August 14, 2017
Server Plattform: Windows/64
Ändrad: 2020-03-31 16:26:52
Server Tidszon: Z=-1$DO=1$DL=3 -1 1 10 -1 1$ZX=131$ZN=W. Europe
Region:
Kommentarsspam Idag: 1
Kommentarsspam Totalt: 20853


BlogRankers.com

Top Sites at iWEBTOOL.com

Fight Spam! Click Here!

Bloggtoppen.se

Listed on BlogShares

Increase website traffic

Top Internet Blogs

Site Checker