NOTESSIDAN

Allt om Lotus Notes & Domino
Windows FTP från Lotusscript

Ett enkelt tips på hur man kan trigga windows ftp från lotusscript


Sub Click(Source As Button)

' Skapa en ftp fil på lokal eller serverdisk
Dim ftpfilename As String
ftpfilename = "c:\getftp.txt"

' ta bort om den redan finns
If Dir$(ftpfilename) <> "" Then
Kill ftpfilename
End If

' fyll på ftp filen med kommando som ska utföras
ftpfilenum = Freefile
Open ftpfilename For Output As #ftpfilenum
Print #ftpfilenum, "open 101.101.101.1"
Print #ftpfilenum, "user1"
Print #ftpfilenum, "password"
Print #ftpfilenum, "ascii"
Print #ftpfilenum, "cd c:\temp"
Print #ftpfilenum, "lcd root\mp3\"
Print #ftpfilenum, "prom"
Print #ftpfilenum, "mget *"
Print #ftpfilenum, "mdelete *"
Print #ftpfilenum, "bye"
Close #ftpfilenum

' kör ftp filen
tmp = Shell("Ftp -s:" + ftpfilename,6)


End Sub


lite mer info om kommandon finns härRelevanta Poster på Notessidan:Fler Poster om:

Fler bloggar om:

Technorati:

Delicious:
Publicerad 2011-01-29 | Kommentarer: 0 | Läsningar:

Kommentarer

No documents foundSök på Notessidan
Thomas Adrian
ThomasCertifierad utvecklare och administratör inom Notes & Domino

Kontakta migSenaste Sökningarna på Notessidan
Sön - sharepoint (R:1)
Sön - räkna and antal and besökare (R:0)
Sön - browser (R:17)
Sön - stoppar and mail (R:1)
Sön - korrupt (R:3)
Sön - böcker (R:0)
Sön - kalendern (R:12)
Sön - feature (R:15)
Sön - print and mime (R:2)
Sön - länka (R:0)
Sön - databasen (R:94)
Sön - access (R:47)
Sön - outlook (R:15)
Sön - webanvändare (R:0)
Sön - google and maps (R:6)
Sön - juffe (R:2)
Sön - uidoc.print (R:1)
Sön - java and lotusscript (R:26)
Sön - besök (R:0)
Databasstatistik Blogg
Uppdateras var 15:e Minut

Antal Poster:562
Antal Kommentarer: 1499
Alla sidvisningar idag:
Unika Besökare idag:
Databasstorlek: 117,25Mb
Fixup: 2020-05-25 00:30:16
FT:2020-05-25 22:04:12
DB Procent använd: 99,7
Antal Agenter: 42
Antal Formulär: 65
Antal Vyer: 60
Antal Dokument: 8237
Antal Image Resources: 108
Antal Subformulär: 18
Antal Scriptbibliotek: 11
Totalt Antal Designelement: 576
Antal Attachments: 158
Antal Konflikter: 0
Server version 1: 452
Server version 2: Release 11.0.1|March 21, 2020
Server Plattform: Windows/64
Ändrad: 2020-05-25 23:59:22
Server Tidszon: Z=-1$DO=1$DL=3 -1 1 10 -1 1$ZX=133$ZN=W. Europe
Region:
Kommentarsspam Idag: 26
Kommentarsspam Totalt: 21445


BlogRankers.com

Top Sites at iWEBTOOL.com

Fight Spam! Click Here!

Bloggtoppen.se

Listed on BlogShares

Increase website traffic

Top Internet Blogs

Site Checker