NOTESSIDAN

Allt om Lotus Notes & Domino
Förhindra "Save" konflikter
En enkel funktion för att undvika save konflikter när ett dokument sparas på servern. läggs lämpligtvis i QuerySave. Funktionen returnerar true om det dokument man står på har ändrats sedan man öppnade det, eventuellt skulle man kunna optimera den lite så att man använder db.getdocumentbyunid istället för view.getdocumentbykey.


Function HasDocChanged(doc As notesdocument) As Boolean
	
	Dim session As New notessession, db As notesdatabase
	Dim newdoc As notesdocument,view As notesview,tmp As Boolean
	tmp = False
	
	Set db = session.currentdatabase
	Set view = db.GetView("Unids")
	Set newdoc = view.getdocumentbykey(doc.UniversalID,True)
	If newdoc.LastModified <> doc.LastModified Then tmp = True
	HasDocChanged = tmp
	
End FunctionRelevanta Poster på Notessidan:Publicerad 2009-06-11 | Kommentarer: 0 | Läsningar: 505
Kommentarer

No documents foundSök på Notessidan
Thomas Adrian
ThomasCertifierad utvecklare och administratör inom Notes & Domino

Kontakta migSenaste Sökningarna på Notessidan
Sön - sharepoint (R:1)
Sön - räkna and antal and besökare (R:0)
Sön - browser (R:17)
Sön - stoppar and mail (R:1)
Sön - korrupt (R:3)
Sön - böcker (R:0)
Sön - kalendern (R:12)
Sön - feature (R:15)
Sön - print and mime (R:2)
Sön - länka (R:0)
Sön - databasen (R:94)
Sön - access (R:47)
Sön - outlook (R:15)
Sön - webanvändare (R:0)
Sön - google and maps (R:6)
Sön - juffe (R:2)
Sön - uidoc.print (R:1)
Sön - java and lotusscript (R:26)
Sön - besök (R:0)
Databasstatistik Blogg
Uppdateras var 15:e Minut

Antal Poster:562
Antal Kommentarer: 1499
Alla sidvisningar idag:
Unika Besökare idag:
Databasstorlek: 117,25Mb
Fixup: 2020-05-25 00:30:16
FT:2020-05-25 22:04:12
DB Procent använd: 99,7
Antal Agenter: 42
Antal Formulär: 65
Antal Vyer: 60
Antal Dokument: 8237
Antal Image Resources: 108
Antal Subformulär: 18
Antal Scriptbibliotek: 11
Totalt Antal Designelement: 576
Antal Attachments: 158
Antal Konflikter: 0
Server version 1: 452
Server version 2: Release 11.0.1|March 21, 2020
Server Plattform: Windows/64
Ändrad: 2020-05-25 23:59:22
Server Tidszon: Z=-1$DO=1$DL=3 -1 1 10 -1 1$ZX=133$ZN=W. Europe
Region:
Kommentarsspam Idag: 26
Kommentarsspam Totalt: 21445


BlogRankers.com

Top Sites at iWEBTOOL.com

Fight Spam! Click Here!

Bloggtoppen.se

Listed on BlogShares

Increase website traffic

Top Internet Blogs

Site Checker