NOTESSIDAN

Allt om Lotus Notes & Domino
En snabbguide till Java - Del 1
Min snabbguide till java, Del1 | Del2

 • För att "köra" en klass använder man programmet java.exe, för att kompilera javac.exe

 • En okompileras klass har ändelsen .java och en kompilerad klass har ändelsen .class

 • För att skapa en instans av en klass, använd "New";

 • Skriv klassnamn med första bokstaven stor och paketnamn med första bokstaven liten.

 • Metoder som kan kommas åt utan att instantiera ett object är statiska. (Static)

 • public static void main(String[] args) startar ett javaprogram, args är en array av startparametrar

 • Java.lang behöver man inte importera in, det finns redan.

 • Import av paket och klasser gör man för att slippa skriva hela sökvägen senare i koden.

 • Void är ett nyckelord som betyder att en metod inte returnerar ett värde.

 • Klasser kan innehålla andra klasser

 • Använd System.out.println("") för att skriva till konsolen i ett javaprogram

 • Klasser som ligger i samma paket ser varandra om dom är "Public"

 • En konstruktor "körs" när ett objekt instantieras och är en metod med samma namn som klassen

 • Om man implementerar ett interface så måste interfacets metoder läggas till i sin klass.

 • Variabler i en klass som inte ligger i en metod kallas för fält.

 • "this" är klassen du befinner dig i, "super" är klassen som du ärvt ifrån, (pappa klassen)

 • Interface skrivs oftasst med ett stort "I" som begynnelsebokstav

 • "Extends" används för att tala om att klassen ärver metoder och variabler från en annan klass.

 • För att returnera ett värde i en metod , använd nyckelordet : "return"

 • Eclipse är ett utmärkt verktyg för att utveckla i java.

 • Använd Scrapbook för att snabbt inspektera returnerande data från metoder och klasser.

 • Använd JUnit för att att kontrollera så din kod funkar samtidigt som du kodar.

 • Använd QuckFix (CTR-1) i Eclipse för att automatiskt korrigera enklare fel eller automatisera vissa tidskrävande uppgifter.

 • Använd "Final" på en klass om den inte ska kunna ha en subklass.

 • Interface och Abstract klasser kan inte instantierat, man implementerar dom i sina klasser.

 • Klassen "Object" är den klass som alltid är överst i klasshierarkin, den innehpller bland annat metoder som toString() och equals()

 • För att kontrollera om ett objekt finns använd "Null"

 • För att kontrollera om ett objekt är av en viss typ använd "instanceOf"

 • Alla variabler måste ha en typ

 • Det första order i en metod ska vara ett Verb, och med propercase fast första bokstaven liten

 • Alla metoder måste ha paranteser, både när dom skapas och kallas på.

 • "Overloading" innbär att man kan göra metoder med samma namn men olika paramtertyper och parameterantal.

 • "Overriding" innbär att man skapar metoder i sin klass med samma namn som i superklassen.

 • Man behöver inte skriva en konstruktor för sin klass. men kompilatorn kommer skapa en utan att du ser det utan parameterar.

 • En metods parametrar talar om vilka typer och variabler som ska användas i metoden. Argument är den data man skickar in i metodens parameterar när man kallar på den.

 • Parametrar i en metod skickas in som "by Value" vilket betyder att ändringar man gör av ett objekt i metoden inte påverkar objektet som returneras. (obs. vissa typer av objekt kan ändras i metoden med rätt behörighet)

 • Att instantiera ett objekt innebär att man skapar ett objekt.

 • Man behöver inte förstöra objekt i java, men man måste se till så att alla referenser till objekten är borta för att som ska förstöras automatiskt.

 • En metod som returnerar ett värde avslutas vid första "return". (eller via exceptions)

 • Använd både "static" och "final" för att göra en konstant i en klass. dvs en variabel som inte kan ändras.

 • Både en metod och en klass kan sättas som abstract. detta innebär att klassen eller metoden inte kan instantieras.

 • Metoden toString() finns i alla objekt utom primitivs

 • Alla klasser du skapar ärver från en annan klass, om du inte valt det själv så ärver din klass från root klass Object

 • Om man ärver säger man: denna nya klass är som den gamla/base klassen.

 • metoden main() kan finnas i flera klasser, den som ligger i en publik klass är den som körs.

 • Genom att lägga en main() metod i alla klasser man kör så kan man lättare testa alla klasser.

 • Att implementera metoder från en base klass är frivilligt

 • Om man implemeneterat en metod från en baseklass så finns samma metod i båda klaserna, använd this och super för att kalla på rätt klass.

 • För att planera för arv, gör alla metoder publika och alla fält privata.

 • En "Constructor" körs alltid i en base class

 • Polymorphism betyder "olika former"

 • "return" i en void metod behövs inte, men den används för att avsluta metoden.

 • En statisk metod kan instanstieras, men kalla på metoden direkt via classnamet istället för att förtydliga att det är en statisk metod/variabel.

 • All subklasser som ärver från samma baseklass kan använda samma typ. (och då är det bra att göra dessa typer publika via ett interface.)

 • En klass som ligger i en annan klass kallas "inner class"

 • "Inner class"er genererar egna ".class" filer vid kompilering.

 • En klass som innehåller abstrakta metoder kallas för en abstrakt klass.

 • En subklass som ärver från en baseklass kan konvertera objekt från subklassen till objekt i baseklassen, detta kallas "upcasting"

Relevanta Poster på Notessidan:Publicerad 2007-11-05 | Kommentarer: 1 | Läsningar: 1971
Kommentarer

Hans Fokine ( 2007-11-05 16:10:49 )
Riktigt bra tips för oss som vill börja med Java, tack!Sök på Notessidan
Thomas Adrian
ThomasCertifierad utvecklare och administratör inom Notes & Domino

Kontakta migSenaste Sökningarna på Notessidan
Sön - sharepoint (R:1)
Sön - räkna and antal and besökare (R:0)
Sön - browser (R:17)
Sön - stoppar and mail (R:1)
Sön - korrupt (R:3)
Sön - böcker (R:0)
Sön - kalendern (R:12)
Sön - feature (R:15)
Sön - print and mime (R:2)
Sön - länka (R:0)
Sön - databasen (R:94)
Sön - access (R:47)
Sön - outlook (R:15)
Sön - webanvändare (R:0)
Sön - google and maps (R:6)
Sön - juffe (R:2)
Sön - uidoc.print (R:1)
Sön - java and lotusscript (R:26)
Sön - besök (R:0)
Databasstatistik Blogg
Uppdateras var 15:e Minut

Antal Poster:562
Antal Kommentarer: 1499
Alla sidvisningar idag:
Unika Besökare idag:
Databasstorlek: 115,5Mb
Fixup: 2020-05-25 00:30:16
FT:2020-05-25 03:03:35
DB Procent använd: 99,6
Antal Agenter: 42
Antal Formulär: 65
Antal Vyer: 60
Antal Dokument: 8237
Antal Image Resources: 108
Antal Subformulär: 18
Antal Scriptbibliotek: 11
Totalt Antal Designelement: 576
Antal Attachments: 158
Antal Konflikter: 0
Server version 1: 452
Server version 2: Release 11.0.1|March 21, 2020
Server Plattform: Windows/64
Ändrad: 2020-05-25 03:56:22
Server Tidszon: Z=-1$DO=1$DL=3 -1 1 10 -1 1$ZX=133$ZN=W. Europe
Region:
Kommentarsspam Idag: 4
Kommentarsspam Totalt: 21423


BlogRankers.com

Top Sites at iWEBTOOL.com

Fight Spam! Click Here!

Bloggtoppen.se

Listed on BlogShares

Increase website traffic

Top Internet Blogs

Site Checker