NOTESSIDAN

Allt om Lotus Notes & Domino
Internet Explorer statusfönster från Lotus Notes
Windowsadministratörer använder sig ibland av popup:er för att visa vad som händer när ett VB script körs. Detta kan så klart även köras från Notes. Här är ett exempel som skapar ett webbfönster och fyller på det med information till användaren allt eftersom scriptet körs. stat

Med hjälp av Internet Explorers objekt i Windows kan man alltså på detta sätt skapa websidor dynamiskt utan att behöva ha en webserver igång.
Här nedan är Lotusscriptet jag använde för att få till detta:

Dim otheEnd As Variant Dim ie Sub Initialize Set ie = CreateObject("InternetExplorer.Application") Call InitStatusWindow() Dim x As Long,i As Integer x = 300 For i = 1 To x WriteMessage("Processing : " + Cstr(i)) Next ie.Quit Set ie = Nothing End Sub Sub InitStatusWindow() Dim sTitle, SWidth, SHeight, SWidthW, SHeightW Dim screenwidth As Variant,screenheight As Variant,boxwidth As Variant,boxheight As Variant sTitle = "Status" ie.Resizable = False ie.Visible = False ie.AddressBar = False ie.ToolBar = False ie.StatusBar = False ie.Navigate ("about:blank") screenwidth = ie.document.parentwindow.Screen.AvailWidth screenheight = ie.document.parentwindow.Screen.AvailHeight boxwidth = 400 boxheight = 500 ie.document.parentwindow.resizeto boxwidth, boxheight ie.document.parentwindow.moveto (screenwidth - boxwidth) / 2, (screenheight - boxheight) / 2 ie.Visible = True ie.document.Open ie.document.Write "<span id='theEnd'></span>" ie.document.Close Set oTheEnd = ie.document.All.theEnd ie.document.title = sTitle End Sub Sub WriteMessage(sMsg) On Error Resume Next oTheEnd.insertAdjacentHtml "beforeBegin", sMsg & "<BR>" oTheEnd.scrollIntoView End SubRelevanta Poster på Notessidan:Publicerad 2007-09-06 | Kommentarer: 0 | Läsningar: 931
Kommentarer

No documents foundSök på Notessidan
Thomas Adrian
ThomasCertifierad utvecklare och administratör inom Notes & Domino

Kontakta migSenaste Sökningarna på Notessidan
Sön - sharepoint (R:1)
Sön - räkna and antal and besökare (R:0)
Sön - browser (R:17)
Sön - stoppar and mail (R:1)
Sön - korrupt (R:3)
Sön - böcker (R:0)
Sön - kalendern (R:12)
Sön - feature (R:15)
Sön - print and mime (R:2)
Sön - länka (R:0)
Sön - databasen (R:94)
Sön - access (R:47)
Sön - outlook (R:15)
Sön - webanvändare (R:0)
Sön - google and maps (R:6)
Sön - juffe (R:2)
Sön - uidoc.print (R:1)
Sön - java and lotusscript (R:26)
Sön - besök (R:0)
Databasstatistik Blogg
Uppdateras var 15:e Minut

Antal Poster:562
Antal Kommentarer: 1514
Alla sidvisningar idag:
Unika Besökare idag:
Databasstorlek: 106,75Mb
Fixup: 2020-05-30 00:30:32
FT:2020-05-31 05:28:41
DB Procent använd: 99,8
Antal Agenter: 42
Antal Formulär: 65
Antal Vyer: 60
Antal Dokument: 8263
Antal Image Resources: 108
Antal Subformulär: 18
Antal Scriptbibliotek: 11
Totalt Antal Designelement: 576
Antal Attachments: 158
Antal Konflikter: 0
Server version 1: 452
Server version 2: Release 11.0.1|March 21, 2020
Server Plattform: Windows/64
Ändrad: 2020-05-31 08:18:27
Server Tidszon: Z=-1$DO=1$DL=3 -1 1 10 -1 1$ZX=133$ZN=W. Europe
Region:
Kommentarsspam Idag: 3
Kommentarsspam Totalt: 21533


BlogRankers.com

Top Sites at iWEBTOOL.com

Fight Spam! Click Here!

Bloggtoppen.se

Listed on BlogShares

Increase website traffic

Top Internet Blogs

Site Checker