NOTESSIDAN

Allt om Lotus Notes & Domino
Funktioner som saknas i Notes/Domino
Här är en lista på funktioner som somliga tycker saknas i Lotus Notes och Domino. Jag har översatt dessa från 2 olika listor, här och här

Vissa av funktionerna är redan adresserade av IBM och finns i Version 7 eller 8. men dom flesta saknas även i version 8.

 • Peka och klicka för att justera en tabell
 • Visa en "Anchor" Länk
 • Multipla undo och redo, både i Notesklienten och Designer
 • Auto reconnect av Samtime efter tex en standby
 • Möjlighet att dela kontakter med andra
 • Riktigt spamfilter på klienten
 • Visa IP addresser i log.nsf
 • Att Dialogboxar i en klient inte hindrar dom andra klienterna.
 • Bättre användargränssnitt i Notesklienten
 • WebDAV Support för bifogade filer
 • XSLT support av designelement
 • @Command([EditAttachment])
 • Sametime och Domino Designer för MAC
 • Bättre SQL verktyg
 • Lär Notes att printa
 • Programmatiskt hämta ett dokument eller ett richtextfält som HTML
 • Synkronisera kalendrar med PDA'er utan att bryta möten
 • Möjlighet att integrera iNotes funktion att kunna bifoga filer i vilken Domino app som helst.
 • File Debug Lotusscript för en specifik databas
 • Möjlighet att ändra ordningen på funktioner i Lotusscript som man vill
 • Sessionshantering på webservern
 • Skapa PDF:er från dokument eller vyer
 • En "native" linux klient
 • En bättre nyhetsläsare (RSS)
 • Bättre möjlighet att ändra högerklicksmenyer
 • Möjlighet att sätta en epostaddress som recertifikation mottagare
 • JSP support
 • Möjlighet att sätt tabellbredd med pixels
 • Möjlighet att lätt se via tex en @formula om ett fält har ändrats.
 • Spara en inbäddad bild till disk
 • En riktig notesportal för användarna
 • En personlig addressbok som inte ser ut som den var gjort för 10 år sedan.
 • Support för mer språk php, vb.
 • En Plugin arkitektur i Lotus Notes
 • Domino Designer i Eclipse
 • En inbyggd Lotusscript "Class browser"
 • En riktig @funktion debugger
 • Skicka tabeller med mail och MIME över internet och bevara bredden.
 • Autocorrect i RT fält.
 • Bokmärken som alltid funkar.
 • Automatisk konvertering till text när man klistar in i text fält , dvs inga mer Only text can be pasted into this fiel
 • Fungerande &RestrictToCategory på webben. stora begränsningar idag.
 • Kategoriserade kalendervyer
 • Riktig rendering av HTML email
 • Kategorisera epost
 • Kunna styra vem som kan se vissa grupper i DD
 • En bättre incremental installer än smart upgrade
 • En komplett revision av alla notes och Domino konfigureringar
 • Dominogenerarade style taggar. tex istället för font taggen
 • Manipulera DXL innan den genereras.
 • Generella mallar inbyggda i klienten
 • Copy into new calendar entry, Notes bör kunna avgöra vilken tid och sätta den automatiskt.
 • Printa hela den inbäddad vy även om man inte ser hela.
 • Tooltips för Åtgärder/Actions
 • Centralicerade lösenord för användare, förenkla hanteringen när anvädarna glömt lösenord
 • En mailmall som ser likadan ut i Notes och på webben
 • Möjlighet att lägga till egna Actions/Åtgärder till högerklick
 • Varför behöver man på vissa ställen lägga på "| Alias" och på andra ställen finns ett eget element för att lägga till detta
 • http tasket ska kunna generera xHTML och CSS2
 • Konvertera länkar utan "http://" att vara klickbara i Notesklienten. tex www.notessidan.se
 • En Notesklient Light
 • Möjlighet att integrera andra webläsare i Notesklienten
 • ?SearchViewEntries för att returnera ett sökresultat som XML
 • Dra och släpp i Domino Designer
 • Support för SVG i Notesklienten.
 • Man kan visa vyer som listor och kalender, vaför inte visa vyer som Grafer
 • Richtext annotations.
 • Återta ett skickat mail
 • Autocomplete klarar inte egna klasser och funktioner.
 • kortkommando för att gå mellan funktioner i LS.
 • Möjlighet att ändra LS variabler och object under körning
 • Möjlighet att välja Apache som HTTP stack.
 • Möjlighet att sätta servernamn på inbäddade objekt.
 • Bätte multitasking med bifogade filer.
 • Layers bör kunna placeras utanför body, på så sätt kan man placera tex bilder i sidhuvud och sidfot.
 • Tillåt egeninstallerade JVM för Notes
 • Skicka mail som låg prioritet mellan storlek x och y enbart för mail till internet.
 • Markera flera dokument i vyer genom SHIFT-KLICK
 • Editera bifogade filer på webben.
 • Möjlighet att stänga enskilda program på Dominoservern om dom kraschat utan att starta om hela servern.
 • Delaktiveteter i Todo
 • "Live" stavningskontroll
 • Lotusscriptmetoder för att uppdatera kalenderposter
 • Signaturer bör vara en del av mailmallen och inte lagras som enskilda filer på disk
 • Pop3 i Notes har dålig funktionallitet jämfört med andra pop3 klienter.
 • Print API för utvecklare
 • Infoga fält/kolumn från vilken databas man vill in i Richtextfält via tex en vy.
 • Lägg Egenskapsdialogboxarna i egna fönster, bort med alla tabbar i egenskapsdialogerna.
 • Ersätt alla notesklienter med ett webbaserat system.
 • Bättre Quote hantering på mail, bättre möjlighet att begränsa vem som kan skicka mail.
 • Gant chart Style view
 • Privata foldrar där man kan lägga dokument som inte ska kunna ses av andra.
 • Möjlighet att skicka bifogade filer endast till personer i To: fältet
 • Domino FTP task med möjighet att skriva och läsa från notesdokument.
 • FT search i en inbäddad vy eller i en picklist
 • Lägg in alla namn man har i sin addresbok i rättstavningsdatabasen.
 • Riktigt bildeditor och ritverktyg i Notes.
 • Printa Java applets i Notesklienten
 • Notes ska komma ihåg att man har öppna foldrar och låta dom vara öppna.
 • Snabbare notesklient.
 • Dra ett dokument i en kategoriserad vy till en annan kategori
 • Stand alone Notesklient för POP3
 • Notes & Browser single Singon.
 • Automatisk forwarding av eportmeddelanden
 • Regular Exressions i Lotusscript, @formulas och FT sökningar.
 • Välja på ett namnfält i vilket format namnet ska visas för användaren.
 • Dockbara tabeller
 • Programmerabara kolumnrubriker
 • Bättre hantering av Alias i vyer/kolumner
 • Starta en agent i en bakgrundstråd via Lotusscript
 • Varför 2 olika format på replicaID (med och utan kolon)
 • XSL Stilmall som stödjer all DXL object från ett Richtextfält
 • F5 borde vara refresh och inte Logoff
 • Möjlighet att när man bifogar en fil till ett richtextfält, ställ markören i slutet av richtextfältet
 • En rad för varje namn i To:fältet vid nytt mail
 • Funktion att Kompakta alla lokala databaser
 • Notes kan känna av vilka nät som är tillgängliga och automatiskt välja rätt locationdokument
 • Möjlighet att lätt städa upp replikatorsfliken om tex. en databas inte längre finns.
 • Spärra SHIFT-VIEW GOTO om man inte har Designer installerad
 • Inbyggd replication conflict solver.Relevanta Poster på Notessidan:Publicerad 2007-05-13 | Kommentarer: 4 | Läsningar: 2673
Kommentarer

Johannes ( 2007-05-14 08:30:16 ) Websida
Det värsta är väl att så många av de här punkterna är sådana som är standard i andra program. Är det så att F5 är refresh i version 8?

Kan du ange vilka som är fixade i version 7 resp. version 8?
Patrick Kwinten ( 2007-05-14 09:50:14 ) Websida
hej jag tror du saknar dagarna när man kallade Notes 'superhuman software'.

Hur många av dina önskar ser du tillbaka i andra produkter?


Karl-Henry Martinsson ( 2007-05-14 22:14:23 )
F5 är inte refresh i Word eller Excel. Där är det sök-och-ersätt (Word) och Gå till (Excel).
Och de har inte (ännu) ändrat det in Notes 8:
http://www-03.ibm.com/developerworks/blogs/page/marybeth?entry=f5_to_lock_the_screen


Peder ( 2009-01-21 14:46:12 )
Jag kan ju fylla på med följande som man fortfarande saknar i Notes 8 samt vad som IBM borde kunna göra bättre:

- Ta tillbaka Ctrl+Tab för att hoppa mellan flikar!!

- Modernisera utseende på övriga välkomstsidor (inte bara "Basic"). De övriga välkomstsidorna som följer med ser ut som de alltid har gjort i version 6 och 7.

- Modernisera utseende på medföljande malldatabaser. De mallar som följer med har en design som hör hemma på 1990-talet.

- Möjlighet att sätta en valfri färgkod på egna kategorier av bokningar i kalendern.

- Ta tillbaka 2-veckorsvyn i kalendern, den vyn togs bort i 8:an. Undrar varför den togs bort??. Men kör man Notes Basic så finns den med??? Märkligt gjort av IBM...

- Dela upp Notesklienten i en gammal klient (gamla tekniken och utseendet) samt en ny snabbare och mindre klient. Iof finns ju den klient som kallas Basic, den är snabbare men saknar många av de nya funktionerna i 8:an. Den klient som kallas Standard verkar innehålla både Basic och det nya Eclipse-skalet. Prova att starta "nlnotes.exe" direkt får ni se, då blir Notesklienten som Basic-versionen.Sök på Notessidan
Thomas Adrian
ThomasCertifierad utvecklare och administratör inom Notes & Domino

Kontakta migSenaste Sökningarna på Notessidan
Sön - sharepoint (R:1)
Sön - räkna and antal and besökare (R:0)
Sön - browser (R:17)
Sön - stoppar and mail (R:1)
Sön - korrupt (R:3)
Sön - böcker (R:0)
Sön - kalendern (R:12)
Sön - feature (R:15)
Sön - print and mime (R:2)
Sön - länka (R:0)
Sön - databasen (R:94)
Sön - access (R:47)
Sön - outlook (R:15)
Sön - webanvändare (R:0)
Sön - google and maps (R:6)
Sön - juffe (R:2)
Sön - uidoc.print (R:1)
Sön - java and lotusscript (R:26)
Sön - besök (R:0)
Databasstatistik Blogg
Uppdateras var 15:e Minut

Antal Poster:562
Antal Kommentarer: 1512
Alla sidvisningar idag:
Unika Besökare idag:
Databasstorlek: 119,75Mb
Fixup: 2020-05-28 00:30:51
FT:2020-05-28 13:26:50
DB Procent använd: 99,5
Antal Agenter: 42
Antal Formulär: 65
Antal Vyer: 60
Antal Dokument: 8261
Antal Image Resources: 108
Antal Subformulär: 18
Antal Scriptbibliotek: 11
Totalt Antal Designelement: 576
Antal Attachments: 158
Antal Konflikter: 0
Server version 1: 452
Server version 2: Release 11.0.1|March 21, 2020
Server Plattform: Windows/64
Ändrad: 2020-05-28 16:07:27
Server Tidszon: Z=-1$DO=1$DL=3 -1 1 10 -1 1$ZX=133$ZN=W. Europe
Region:
Kommentarsspam Idag: 14
Kommentarsspam Totalt: 21501


BlogRankers.com

Top Sites at iWEBTOOL.com

Fight Spam! Click Here!

Bloggtoppen.se

Listed on BlogShares

Increase website traffic

Top Internet Blogs

Site Checker