NOTESSIDAN

Allt om Lotus Notes & Domino
Ett skalbart webpubliceringsverktyg
Det finns många sätt att bygga Notesdatabaser på, ofta är det en fördel om man har tänkt igenom hur databasen ska användas i organisationen innan man börjar bygga, speciellt om det är handlar om mycket dokument, många användare, geografiskt spridning eller många roller.

Här är en snabb beskrivning på hur man skulle kunna bygga ett skalbart webpubliceringssystem , tänk dig följande scenario:

 • I en organisation finns 30 avdelningar. Varje avdelning har behov att publicera någon form av innehåll för webläsaren.
 • Alla 30 avdelningar får ansvar för sin egen Domino webdatabas och fyller den med innehåll, sätter behörigheter tilldelar roller, ändrar utseende etc. antingen från Notesklient eller från webläsare.
 • Alla 30 avdelningars Domino databaser är kopior och ärver sin design från en och samma mall, ingen replikering behövs göras utan alla databaser lever sitt eget liv, (alla har endast designen gemensamt).
 • Mallens olika funktioner är byggda utefter behov i organisationen och man kan på avdelning/databasnivå ange vilken typ av information som är relevant för just sin avdelning. en funktion skulle tex kunna vara företagsnyheter, en annan skulle kunna vara lokala nyheter, en tredje skulle kunna vara en webtjänst som hämtar information från ett annat system.


Att bygga en lösning som fixar detta behöver inte vara svårt, här är några av fördelarna:

 • För användaren blir det en transparent lösning, användare behöver inte märka att man hamnar i olika databaser när man klickar på länkar.
 • Eftersom varje avdelning har sin egen databas så blir ingen databas särskilt stor, användarna öppnar endast en databas åt gången och det blir därför ett snabbt system.
 • Behörigheter styrs av av varje databas så IT-avdelningen slipper massa administration.
 • När en ny funktion byggs in i mallen trycks den ut och kan göras tillgänglig för samtliga avdelningar samtidigt.
 • Eftersom varje avdelning har sin egen databas på webben och access styrs via länkar och domännamn så spelar det ingen roll om en databas ligger i Sverige och en i USA.
 • Det finns ingen begränsning i hur många databaser man kan ha. ett uppsatt ramverk känner till alla tillgängliga databaser och möjliggör snabba länkningar till andra avdelningar.
 • De Företagsstandarder som finns inom en organisation låses vid behov i designen viket gör att man har om man vill full kontroll över hur alla eller vissa avdelningar presenterar sin information.


Jag har sett en del lösningar liknande det jag beskrivit ovan, och detta är naturligtvis bara ett av många sätt att bygga sina system på.

Beskrivingen ovan är inte en systembeskrivning utan endast en lösning man kan ha i åtanke när nya system ska byggas.

Det hade varit intressant att läsa förstudier och tekniska specifikationer för vissa notesbaserade system man sett. det finns mycket att lära och ju fler system man är inne och kodar i ju fler intressanta och komplexa lösningar stöter man på.Relevanta Poster på Notessidan:Publicerad 2007-02-13 | Kommentarer: 0 | Läsningar: 1525
Kommentarer

No documents foundSök på Notessidan
Thomas Adrian
ThomasCertifierad utvecklare och administratör inom Notes & Domino

Kontakta migSenaste Sökningarna på Notessidan
Sön - sharepoint (R:1)
Sön - räkna and antal and besökare (R:0)
Sön - browser (R:17)
Sön - stoppar and mail (R:1)
Sön - korrupt (R:3)
Sön - böcker (R:0)
Sön - kalendern (R:12)
Sön - feature (R:15)
Sön - print and mime (R:2)
Sön - länka (R:0)
Sön - databasen (R:94)
Sön - access (R:47)
Sön - outlook (R:15)
Sön - webanvändare (R:0)
Sön - google and maps (R:6)
Sön - juffe (R:2)
Sön - uidoc.print (R:1)
Sön - java and lotusscript (R:26)
Sön - besök (R:0)
Databasstatistik Blogg
Uppdateras var 15:e Minut

Antal Poster:562
Antal Kommentarer: 1510
Alla sidvisningar idag:
Unika Besökare idag:
Databasstorlek: 119,5Mb
Fixup: 2020-05-26 00:31:01
FT:2020-05-28 00:05:55
DB Procent använd: 98,8
Antal Agenter: 42
Antal Formulär: 65
Antal Vyer: 60
Antal Dokument: 8261
Antal Image Resources: 108
Antal Subformulär: 18
Antal Scriptbibliotek: 11
Totalt Antal Designelement: 576
Antal Attachments: 158
Antal Konflikter: 0
Server version 1: 452
Server version 2: Release 11.0.1|March 21, 2020
Server Plattform: Windows/64
Ändrad: 2020-05-28 00:07:21
Server Tidszon: Z=-1$DO=1$DL=3 -1 1 10 -1 1$ZX=133$ZN=W. Europe
Region:
Kommentarsspam Idag: 6
Kommentarsspam Totalt: 21493


BlogRankers.com

Top Sites at iWEBTOOL.com

Fight Spam! Click Here!

Bloggtoppen.se

Listed on BlogShares

Increase website traffic

Top Internet Blogs

Site Checker