NOTESSIDAN

Allt om Lotus Notes & Domino
Bifoga en fil till ett richtext fält
I en applikation jag bygger för tillfället så ska det bifogas en fördefinierad fil från filsystemet via lotusscript.

Det jag upptäckte när jag skulle koda denna funktion var att den bifogade filen inte hamnade i Richtextfältet utan utanför richtextfältet under en horisontell rad.

Jag hittade dock ett litet trick som fixade till detta. Det som är konstigt är att det faktiskt inte går att lägga till en bifogad fil till ett richtextfält programmatiskt utan att använda en nödlösning eller trick.

Animationen nedan visar hur det ser ut när man försöker använda funktionen EmbedObject på vanligt sätt samt också hur det ser ut med ett litet trick.
Här är scriptet och tricket.

Sub Click(Source As Button) Dim session As New notessession,uidoc As notesuidocument,db As notesdatabase Dim ws As New notesuiworkspace,doc As notesdocument Dim object As notesembeddedobject,rt As notesrichtextitem Set db = session.CurrentDatabase Set uidoc = ws.currentdocument Set doc = uidoc.Document Set rt = doc.getfirstitem("Body") If rt Is Nothing Then Set rt = doc.createrichtextitem("Body") Set object = rt.EmbedObject(EMBED_ATTACHMENT,"","c:\inbox.log","") Call doc.save(False,False) ' Trick för att få bifogad fil in i richtextfältet doc.SaveOptions = "0" Call uidoc.Close() Call ws.EditDocument( True, doc ) Set doc = Nothing Set uidoc = ws.CurrentDocument Set doc = uidoc.Document doc.SaveOptions = "1" Call doc.Save (True, True) End SubRelevanta Poster på Notessidan:Publicerad 2006-11-12 | Kommentarer: 0 | Läsningar: 1701
Kommentarer

No documents foundSök på Notessidan
Thomas Adrian
ThomasCertifierad utvecklare och administratör inom Notes & Domino

Kontakta migSenaste Sökningarna på Notessidan
Sön - sharepoint (R:1)
Sön - räkna and antal and besökare (R:0)
Sön - browser (R:17)
Sön - stoppar and mail (R:1)
Sön - korrupt (R:3)
Sön - böcker (R:0)
Sön - kalendern (R:12)
Sön - feature (R:15)
Sön - print and mime (R:2)
Sön - länka (R:0)
Sön - databasen (R:94)
Sön - access (R:47)
Sön - outlook (R:15)
Sön - webanvändare (R:0)
Sön - google and maps (R:6)
Sön - juffe (R:2)
Sön - uidoc.print (R:1)
Sön - java and lotusscript (R:26)
Sön - besök (R:0)
Databasstatistik Blogg
Uppdateras var 15:e Minut

Antal Poster:562
Antal Kommentarer: 1404
Alla sidvisningar idag:
Unika Besökare idag:
Databasstorlek: 147,75Mb
Fixup: 2019-09-16 00:30:49
FT:2019-09-16 08:16:13
DB Procent använd: 99,8
Antal Agenter: 42
Antal Formulär: 65
Antal Vyer: 60
Antal Dokument: 7981
Antal Image Resources: 108
Antal Subformulär: 18
Antal Scriptbibliotek: 11
Totalt Antal Designelement: 576
Antal Attachments: 159
Antal Konflikter: 0
Server version 1: 405
Server version 2: Release 9.0.1FP9|August 14, 2017
Server Plattform: Windows/64
Ändrad: 2019-09-16 08:40:43
Server Tidszon: Z=-1$DO=1$DL=3 -1 1 10 -1 1$ZX=131$ZN=W. Europe
Region:
Kommentarsspam Idag: 5
Kommentarsspam Totalt: 18780


BlogRankers.com

Top Sites at iWEBTOOL.com

Fight Spam! Click Here!

Bloggtoppen.se

Listed on BlogShares

Increase website traffic

Top Internet Blogs

Site Checker