NOTESSIDAN

Allt om Lotus Notes & Domino
Ett enkelt pajdiagram i Excel
Ett enkelt script som går igenom alla document i en vy och gör en snygg excelpaj av värden i dokumenten. Pajen ser ut ungefär så här

Sub Initialize Dim db As notesdatabase,session As New notessession Dim view As notesview,nvec As notesviewentrycollection Dim doc As notesdocument,i As Integer Dim Excel As Variant,Workbook As Variant,Worksheet As Variant Dim Range As Variant,Charts As Variant,Chart As Variant Set db = session.CurrentDatabase Set view = db.GetView("View") ' Sätt din vy Set nvec = view.AllEntries Set Excel = CreateObject("Excel.Application") Excel.Visible = True Set Workbook = Excel.Workbooks.Add() Set Worksheet = Workbook.Worksheets(1) For i = 1 To nvec.count Set doc = nvec.GetNthEntry(i).document ' Sätt fältet som innehåller namnet Worksheet.Cells(i,1) = doc.getitemvalue("Name")(0) ' Sätt fältet som innehåller värdet Worksheet.Cells(i,2) = doc.getitemvalue("Value")(0) Next Set Range = Worksheet.UsedRange Call Range.Select Set Charts = Excel.Charts Call Charts.Add Set Chart = Charts(1) Chart.Activate Chart.ChartType = 70 Chart.Elevation = 30 Chart.Rotation = 80 Chart.ApplyDataLabels 3 Chart.PlotArea.Fill.Visible = False Chart.PlotArea.Border.LineStyle = -4142 Chart.SeriesCollection(1).DataLabels.Font.Size = 10 Chart.SeriesCollection(1).DataLabels.Font.ColorIndex = 2 Chart.ChartArea.Fill.ForeColor.SchemeColor = 49 Chart.ChartArea.Fill.BackColor.SchemeColor = 23 Chart.ChartArea.Fill.TwoColorGradient 1,1 Chart.Legend.Shadow = True End Sub


Ändra vy och fältnamn i scriptet, se till att du har excel installerat och kör scriptet från en knapp eller en agent i den databasen där du har dina dokument/värden.Relevanta Poster på Notessidan:Publicerad 2006-10-18 | Kommentarer: 1 | Läsningar: 2234
Kommentarer

Patrick Kwinten ( 2006-10-24 21:31:08 ) Websida
tjena!

I am using Fusion Charts in a Notes database, very powerfull if you want to display info in several different charts. But this looks pretty nice too!Sök på Notessidan
Thomas Adrian
ThomasCertifierad utvecklare och administratör inom Notes & Domino

Kontakta migSenaste Sökningarna på Notessidan
Sön - sharepoint (R:1)
Sön - räkna and antal and besökare (R:0)
Sön - browser (R:17)
Sön - stoppar and mail (R:1)
Sön - korrupt (R:3)
Sön - böcker (R:0)
Sön - kalendern (R:12)
Sön - feature (R:15)
Sön - print and mime (R:2)
Sön - länka (R:0)
Sön - databasen (R:94)
Sön - access (R:47)
Sön - outlook (R:15)
Sön - webanvändare (R:0)
Sön - google and maps (R:6)
Sön - juffe (R:2)
Sön - uidoc.print (R:1)
Sön - java and lotusscript (R:26)
Sön - besök (R:0)
Databasstatistik Blogg
Uppdateras var 15:e Minut

Antal Poster:562
Antal Kommentarer: 1514
Alla sidvisningar idag:
Unika Besökare idag:
Databasstorlek: 111Mb
Fixup: 2020-06-02 00:30:28
FT:2020-06-02 23:30:49
DB Procent använd: 98,1
Antal Agenter: 42
Antal Formulär: 65
Antal Vyer: 60
Antal Dokument: 8268
Antal Image Resources: 108
Antal Subformulär: 18
Antal Scriptbibliotek: 11
Totalt Antal Designelement: 576
Antal Attachments: 158
Antal Konflikter: 0
Server version 1: 452
Server version 2: Release 11.0.1|March 21, 2020
Server Plattform: Windows/64
Ändrad: 2020-06-03 00:27:27
Server Tidszon: Z=-1$DO=1$DL=3 -1 1 10 -1 1$ZX=133$ZN=W. Europe
Region:
Kommentarsspam Idag: 5
Kommentarsspam Totalt: 21575


BlogRankers.com

Top Sites at iWEBTOOL.com

Fight Spam! Click Here!

Bloggtoppen.se

Listed on BlogShares

Increase website traffic

Top Internet Blogs

Site Checker