NOTESSIDAN

Allt om Lotus Notes & Domino
Importera från Excel till Lotus Notes
Här är ett enkelt script om du behöver importera data från Excel till Lotus Notes. Scriptet skapar ett dokument för varje rad i excel. För varje rad hämtar scriptet kolumn 1, 2 och 3 och lagrar i fält i Lotus Notesdokumenten.

Ett exempel på när detta kan vara användbart är om du har kontakter i Excel och vill importera dessa till din personliga Addressbok i Lotus Notes

Du behöver ange följande i scriptet
  • Var excelfilen ligger.
  • Hur många rader som ska läsas i excelfilen. dvs hur många dokument som ska skapas i Lotus Notes.
  • Vilken Lotus Notesdatabas du vill skapa dokumenten i.
  • Vilket formulärnamn du vill ha på dokumenten som skapas i Lotus Notes.
  • Vad ska fälten heta som värdena ska lagras i.


Scriptet förutsätter att du har excel installerat på den maskin där scriptet går samt att du har dina värden i första bladet i arbetsboken i kolumnerna 1,2 eller 3.

Sub Initialize Dim session As New notessession,xdb As notesdatabase Dim excel As Variant,excelbok As Variant,excelblad As Variant Dim doc As notesdocument,i As Integer ' Var finns excelfilen Const Filename = "c:\minakontakter.xls" ' Hur många rader ska läsas i excel Const MaxRader = 10 ' Ange notesdatabasen du vill skapa dokument i Set xdb=session.GetDatabase("","names.nsf") ' Koppla upp mot Excel Set excel = CreateObject("Excel.Application") excel.Visible = False ' Öppna Exceldokumentet Set excelbok=excel.Workbooks.Open(Filename) Set excelblad =excelbok.Worksheets(1) ' Skapa 1 dokument i Notes för varje rad i Excel ' Lägg till värden i kolumnerna 1,2,3 i Excel till notesdocumentet. For i = 1 To MaxRader Set doc = xdb.createdocument doc.Form = "Contact" doc.fld1 = excelblad.cells(i,1).value doc.fld2 = excelblad.cells(i,2).value doc.fld3 = excelblad.cells(i,3).value Call doc.save(True,False) Next ' Stäng arbetsboken och Excel Call excelbok.close() Call excel.quit() End SubRelevanta Poster på Notessidan:Publicerad 2006-10-04 | Kommentarer: 1 | Läsningar: 4341
Kommentarer

Andrei Kouvchinnikov ( 2007-01-11 20:33:35 ) Websida
Om det är MÅNGA rader och kolumner som ska importeras, så får man upp till 100 gånger bättre prestanda med xlsheet.Range funktionen: importera Excel till NotesSök på Notessidan
Thomas Adrian
ThomasCertifierad utvecklare och administratör inom Notes & Domino

Kontakta migSenaste Sökningarna på Notessidan
Sön - sharepoint (R:1)
Sön - räkna and antal and besökare (R:0)
Sön - browser (R:17)
Sön - stoppar and mail (R:1)
Sön - korrupt (R:3)
Sön - böcker (R:0)
Sön - kalendern (R:12)
Sön - feature (R:15)
Sön - print and mime (R:2)
Sön - länka (R:0)
Sön - databasen (R:94)
Sön - access (R:47)
Sön - outlook (R:15)
Sön - webanvändare (R:0)
Sön - google and maps (R:6)
Sön - juffe (R:2)
Sön - uidoc.print (R:1)
Sön - java and lotusscript (R:26)
Sön - besök (R:0)
Databasstatistik Blogg
Uppdateras var 15:e Minut

Antal Poster:562
Antal Kommentarer: 1499
Alla sidvisningar idag:
Unika Besökare idag:
Databasstorlek: 116,5Mb
Fixup: 2020-05-23 00:30:10
FT:2020-05-24 18:03:21
DB Procent använd: 99,6
Antal Agenter: 42
Antal Formulär: 65
Antal Vyer: 60
Antal Dokument: 8239
Antal Image Resources: 108
Antal Subformulär: 18
Antal Scriptbibliotek: 11
Totalt Antal Designelement: 576
Antal Attachments: 158
Antal Konflikter: 0
Server version 1: 452
Server version 2: Release 11.0.1|March 21, 2020
Server Plattform: Windows/64
Ändrad: 2020-05-24 19:55:22
Server Tidszon: Z=-1$DO=1$DL=3 -1 1 10 -1 1$ZX=133$ZN=W. Europe
Region:
Kommentarsspam Idag: 36
Kommentarsspam Totalt: 21412


BlogRankers.com

Top Sites at iWEBTOOL.com

Fight Spam! Click Here!

Bloggtoppen.se

Listed on BlogShares

Increase website traffic

Top Internet Blogs

Site Checker