NOTESSIDAN

Allt om Lotus Notes & Domino
Skapa en vy med DXL
Jag har tidigare skrivit om vilken som är den minimala XML kod som behövs för att skapa ett formulär med DXL. Här kommer koden som behövs för att skapa 1 vy med 1 kolumn med DXL.

Lägg lotusscriptkoden i en agent och kör agenten. En vy med namn "Test" kommer att skapas i databasen med selection formula @All och 1 kolumn med kolumnvärde @DocNumber

Jag kommer inom kort att presentera en dynamisk enkätundersökning där formulär och vyer skapas programmatiskt.

Sub Initialize On Error Goto e Dim dxlimporter As NotesDXLImporter Dim db As notesdatabase,session As New notessession Dim stream As notesstream Set db = session.currentdatabase Set stream = session.CreateStream() Call stream.WriteText( |<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?> <view name='Test' xmlns='http://www.lotus.com/dxl' version='7.0' maintenanceversion='1.0' replicaid='| + db.replicaid + |' headers='beveled' bgcolor='white' hidemarginborder='false' marginbgcolor='white' showmargin='true'> <noteinfo></noteinfo><code event='selection'><formula >@All</formula></code><actionbar bgcolor='white' bordercolor='#a0adb3'> <actionbuttonstyle bgcolor='#a0adb3'/><font size='9pt' color='white' name='Verdana' pitch='variable' truetype='true' familyid='20'/><border width='0px 0px 1px'/></actionbar> <column sort='ascending' itemname='MetaTitle' width='10.8750' resizable='true' separatemultiplevalues='true' sortnoaccent='true' sortnocase='true' showaslinks='false'> <font size='8pt' name='Verdana' pitch='variable' truetype='true' familyid='20'/><columnheader title='Col1'><font size='8pt' name='Verdana' pitch='variable' truetype='true' familyid='20'/> </columnheader><code event='value'><formula>@DocNumber</formula></code></column> </view>|) Set dxlimporter = session.CreateDXLImporter(stream,db) dxlimporter.DesignImportOption = DXLIMPORTOPTION_CREATE Call dxlimporter.Process Exit Sub e: Print Error,Erl Print dxlimporter.log End SubRelevanta Poster på Notessidan:Publicerad 2006-09-05 | Kommentarer: 0 | Läsningar: 4116
Kommentarer

No documents foundSök på Notessidan
Thomas Adrian
ThomasCertifierad utvecklare och administratör inom Notes & Domino

Kontakta migSenaste Sökningarna på Notessidan
Sön - sharepoint (R:1)
Sön - räkna and antal and besökare (R:0)
Sön - browser (R:17)
Sön - stoppar and mail (R:1)
Sön - korrupt (R:3)
Sön - böcker (R:0)
Sön - kalendern (R:12)
Sön - feature (R:15)
Sön - print and mime (R:2)
Sön - länka (R:0)
Sön - databasen (R:94)
Sön - access (R:47)
Sön - outlook (R:15)
Sön - webanvändare (R:0)
Sön - google and maps (R:6)
Sön - juffe (R:2)
Sön - uidoc.print (R:1)
Sön - java and lotusscript (R:26)
Sön - besök (R:0)
Databasstatistik Blogg
Uppdateras var 15:e Minut

Antal Poster:562
Antal Kommentarer: 1514
Alla sidvisningar idag:
Unika Besökare idag:
Databasstorlek: 111Mb
Fixup: 2020-06-02 00:30:28
FT:2020-06-02 23:30:49
DB Procent använd: 98,1
Antal Agenter: 42
Antal Formulär: 65
Antal Vyer: 60
Antal Dokument: 8268
Antal Image Resources: 108
Antal Subformulär: 18
Antal Scriptbibliotek: 11
Totalt Antal Designelement: 576
Antal Attachments: 158
Antal Konflikter: 0
Server version 1: 452
Server version 2: Release 11.0.1|March 21, 2020
Server Plattform: Windows/64
Ändrad: 2020-06-03 00:27:27
Server Tidszon: Z=-1$DO=1$DL=3 -1 1 10 -1 1$ZX=133$ZN=W. Europe
Region:
Kommentarsspam Idag: 5
Kommentarsspam Totalt: 21575


BlogRankers.com

Top Sites at iWEBTOOL.com

Fight Spam! Click Here!

Bloggtoppen.se

Listed on BlogShares

Increase website traffic

Top Internet Blogs

Site Checker