NOTESSIDAN

Allt om Lotus Notes & Domino
Ett dynamiskt moln i dina Notesapplikationer
Jag har ju tidigare gjort ett moln för visning på webben. Här nedan har jag gjort ett för Notesklienten också.

Gör sä här
  • Skapa en Lotusscript agent och klistra in nedan kod.
  • Hitta en kategoriserad vy i din databas och skriv in den i scriptet på rad7.
  • Skapa ett formulär med namnet "Cloud" och i det ett Richtext fält med namn "Body".
  • Tillval : Gör en knapp eller Outline för användarna ch trigga agenten med ToolsRunMacro.
Jag gjorde detta för en kund nyligen i ett CRM system, där man med ett moln snabbt kan se vilka företag som har flest aktiviteter, blev riktigt snyggt.

Scriptet skapar ett temporärt dokument som enbart används för visning i en dialogruta, när dokumentet stängs tas det bort. dvs varje gång man triggar agenten får man aktuella värden.

Observera att scriptet bara presenterar ett moln, man kan inte klicka på taggarna.

Sub Initialize Dim entry As notesviewentry, nav As notesviewnavigator,view As notesview Dim db As notesdatabase,diff As Integer,max As Integer Dim min As Integer,doc As notesdocument, pub As Integer Dim session As New notessession,ws As New notesuiworkspace Dim rt As notesrichtextitem,richstyle As NotesRichTextStyle Set db = session.currentdatabase Set view = db.getview("EnVykategoriseradiförstakolumnen") Set nav = view.CreateViewNav wdb = Evaluate(|@WebDbName|) Set entry = nav.GetFirst Do Until entry Is Nothing If entry.ChildCount > max Then max = entry.childcount Set entry = nav.GetNextCategory(entry) Loop min = 1 diff = max - min pub = diff / 3 Set richstyle = session.CreateRichTextStyle Set doc = db.createdocument doc.Form = "Cloud" Set rt = doc.CreateRichTextItem("Body") Set entry = nav.GetFirst Do Until entry Is Nothing Select Case entry.childcount Case min : richStyle.FontSize = 10 Case max : richStyle.FontSize = 40 Case Is > min + (pub *2) richStyle.FontSize = 20 Case Is > min + (pub) richStyle.FontSize = 30 Case Else richStyle.FontSize = 13 End Select Call rt.AppendStyle(richStyle) Call rt.AppendText(entry.ColumnValues(0) + " ") Set entry = nav.GetNextCategory(entry) Loop Call doc.Save(False,False) Call ws.DialogBox("Cloud",True,True,False,True,True,True, | "Ett moln av aktiviteter - Störst text har flest aktiviteter|,doc) Call doc.Remove(True) End SubRelevanta Poster på Notessidan:Publicerad 2006-08-28 | Kommentarer: 1 | Läsningar: 2940
Kommentarer

Christian Mueller ( 2006-09-02 22:20:40 ) Websida
Det är a bra användar lösning vid NotesRichTextItem!
Har du också en lösning för länkar?

Hey då
Chris
(Jag är inte bra skriva svenka...)Sök på Notessidan
Thomas Adrian
ThomasCertifierad utvecklare och administratör inom Notes & Domino

Kontakta migSenaste Sökningarna på Notessidan
Sön - sharepoint (R:1)
Sön - räkna and antal and besökare (R:0)
Sön - browser (R:17)
Sön - stoppar and mail (R:1)
Sön - korrupt (R:3)
Sön - böcker (R:0)
Sön - kalendern (R:12)
Sön - feature (R:15)
Sön - print and mime (R:2)
Sön - länka (R:0)
Sön - databasen (R:94)
Sön - access (R:47)
Sön - outlook (R:15)
Sön - webanvändare (R:0)
Sön - google and maps (R:6)
Sön - juffe (R:2)
Sön - uidoc.print (R:1)
Sön - java and lotusscript (R:26)
Sön - besök (R:0)
Databasstatistik Blogg
Uppdateras var 15:e Minut

Antal Poster:562
Antal Kommentarer: 1514
Alla sidvisningar idag:
Unika Besökare idag:
Databasstorlek: 106,75Mb
Fixup: 2020-05-30 00:30:32
FT:2020-05-31 05:28:41
DB Procent använd: 99,8
Antal Agenter: 42
Antal Formulär: 65
Antal Vyer: 60
Antal Dokument: 8263
Antal Image Resources: 108
Antal Subformulär: 18
Antal Scriptbibliotek: 11
Totalt Antal Designelement: 576
Antal Attachments: 158
Antal Konflikter: 0
Server version 1: 452
Server version 2: Release 11.0.1|March 21, 2020
Server Plattform: Windows/64
Ändrad: 2020-05-31 08:18:27
Server Tidszon: Z=-1$DO=1$DL=3 -1 1 10 -1 1$ZX=133$ZN=W. Europe
Region:
Kommentarsspam Idag: 3
Kommentarsspam Totalt: 21533


BlogRankers.com

Top Sites at iWEBTOOL.com

Fight Spam! Click Here!

Bloggtoppen.se

Listed on BlogShares

Increase website traffic

Top Internet Blogs

Site Checker