NOTESSIDAN

Allt om Lotus Notes & Domino
Skapa ett formulär med DXL
Följande XML kod är det man minst behöver för att skapa ett tomt formulär i en Lotussnotesdatabas programmatiskt.

Det vill säga ta följande XML, importera det med Lotusscript/Javaklassen: NotesDXLImporter/DXLImporter och du har skapat ett formulär programmatiskt.


<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<form name='MyForm' xmlns='http://www.lotus.com/dxl' version='7.0'
maintenanceversion='1.0' replicaid='| + db.ReplicaID + |'
publicaccess='false'
designerversion='7' renderpassthrough='true'>
 <noteinfo></noteinfo>
  <body>
  <richtext><pardef id='1'/><par def='1'/></richtext>
 </body>
</form>


Om du vill testa själv så har jag förberett ett lotusscript som gör just ett formulär med namn "myForm" i den databas från där det körs.

Sub Initialize On Error Goto e Dim xmlstring As String,db As notesdatabase Dim dxlimporter As NotesDXLImporter Dim session As New notessession,stream As NotesStream Set db = session.currentdatabase Set stream = session.CreateStream() Call stream.WriteText( |<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?> <form name='MyForm' xmlns='http://www.lotus.com/dxl' version='7.0' maintenanceversion='1.0' replicaid='| + db.ReplicaID + |' publicaccess='false' designerversion='7' renderpassthrough='true'> <noteinfo></noteinfo> <body> <richtext><pardef id='1'/><par def='1'/></richtext> </body> </form>|) Set dxlimporter = session.CreateDXLImporter(stream,db) dxlimporter.DesignImportOption = DXLIMPORTOPTION_CREATE Call dxlimporter.Process Exit Sub e: Print Error,Erl Print dxlimporter.log End SubRelevanta Poster på Notessidan:Publicerad 2006-08-20 | Kommentarer: 0 | Läsningar: 2732
Kommentarer

No documents foundSök på Notessidan
Thomas Adrian
ThomasCertifierad utvecklare och administratör inom Notes & Domino

Kontakta migSenaste Sökningarna på Notessidan
Sön - sharepoint (R:1)
Sön - räkna and antal and besökare (R:0)
Sön - browser (R:17)
Sön - stoppar and mail (R:1)
Sön - korrupt (R:3)
Sön - böcker (R:0)
Sön - kalendern (R:12)
Sön - feature (R:15)
Sön - print and mime (R:2)
Sön - länka (R:0)
Sön - databasen (R:94)
Sön - access (R:47)
Sön - outlook (R:15)
Sön - webanvändare (R:0)
Sön - google and maps (R:6)
Sön - juffe (R:2)
Sön - uidoc.print (R:1)
Sön - java and lotusscript (R:26)
Sön - besök (R:0)
Databasstatistik Blogg
Uppdateras var 15:e Minut

Antal Poster:562
Antal Kommentarer: 1499
Alla sidvisningar idag:
Unika Besökare idag:
Databasstorlek: 117,25Mb
Fixup: 2020-05-25 00:30:16
FT:2020-05-25 22:04:12
DB Procent använd: 99,7
Antal Agenter: 42
Antal Formulär: 65
Antal Vyer: 60
Antal Dokument: 8237
Antal Image Resources: 108
Antal Subformulär: 18
Antal Scriptbibliotek: 11
Totalt Antal Designelement: 576
Antal Attachments: 158
Antal Konflikter: 0
Server version 1: 452
Server version 2: Release 11.0.1|March 21, 2020
Server Plattform: Windows/64
Ändrad: 2020-05-25 23:59:22
Server Tidszon: Z=-1$DO=1$DL=3 -1 1 10 -1 1$ZX=133$ZN=W. Europe
Region:
Kommentarsspam Idag: 26
Kommentarsspam Totalt: 21445


BlogRankers.com

Top Sites at iWEBTOOL.com

Fight Spam! Click Here!

Bloggtoppen.se

Listed on BlogShares

Increase website traffic

Top Internet Blogs

Site Checker