NOTESSIDAN

Allt om Lotus Notes & Domino
@DocChildren i Lotusscript
Att returnera värdet av antal dokument som finns under en kategori i en vy med formler kanske skulle gå om man loopar men det är i stort sätt omöjligt eftersom värdet som @DocChildren returnerar inte går att läsa.

På Notessidans högerspalt finns en del sektioner som visar varifrån besökare kommer, tex Google.se. men man kunde inte tidigare se hur många personer som kommit hit via Google.se på grund av just denna begränsning i @DocChildren.

För att fixa detta fick jag istället använda Lotusscript och gjorde en funktion som returnerar just kolumnvärdet i en kategoriserad vy och antal barn (@docChildren)
Function ColumnValueAndChildrenCount(db As notesdatabase,vv As String) As Variant ' Exempel : doc.fld1 = ColumnvalueAndChildrenCount(db,"Visitors") Dim entry As notesviewentry, nav As notesviewnavigator,view As notesview Dim it As notesitem,i As Integer,sarr() As String Set view = db.getview(vv) Set nav = view.CreateViewNav Set entry = nav.GetFirst Do Until entry Is Nothing Redim Preserve sarr(i) sarr(i) = entry.ColumnValues(0) + " (" + Cstr(entry.ChildCount) + ")" i = i + 1 Set entry = nav.GetNextCategory(entry) Loop ColumnvalueAndChildrenCount = sarr End Function
Resultatet av funktionen ger mig en lista som bilden nedan visar. vyn jag gör uppslag mot är kategoriserad i första kolumnen. Det är bara värdet i första kolumnen som returneras.

Image

Observera: Denna funktion är inte en Lotusscriptversion av @DocChildren.Relevanta Poster på Notessidan:Publicerad 2006-07-04 | Kommentarer: 0 | Läsningar: 2010
Kommentarer

No documents foundSök på Notessidan
Thomas Adrian
ThomasCertifierad utvecklare och administratör inom Notes & Domino

Kontakta migSenaste Sökningarna på Notessidan
Sön - sharepoint (R:1)
Sön - räkna and antal and besökare (R:0)
Sön - browser (R:17)
Sön - stoppar and mail (R:1)
Sön - korrupt (R:3)
Sön - böcker (R:0)
Sön - kalendern (R:12)
Sön - feature (R:15)
Sön - print and mime (R:2)
Sön - länka (R:0)
Sön - databasen (R:94)
Sön - access (R:47)
Sön - outlook (R:15)
Sön - webanvändare (R:0)
Sön - google and maps (R:6)
Sön - juffe (R:2)
Sön - uidoc.print (R:1)
Sön - java and lotusscript (R:26)
Sön - besök (R:0)
Databasstatistik Blogg
Uppdateras var 15:e Minut

Antal Poster:562
Antal Kommentarer: 1499
Alla sidvisningar idag:
Unika Besökare idag:
Databasstorlek: 116Mb
Fixup: 2020-05-25 00:30:16
FT:2020-05-25 06:03:48
DB Procent använd: 99,6
Antal Agenter: 42
Antal Formulär: 65
Antal Vyer: 60
Antal Dokument: 8237
Antal Image Resources: 108
Antal Subformulär: 18
Antal Scriptbibliotek: 11
Totalt Antal Designelement: 576
Antal Attachments: 158
Antal Konflikter: 0
Server version 1: 452
Server version 2: Release 11.0.1|March 21, 2020
Server Plattform: Windows/64
Ändrad: 2020-05-25 07:56:22
Server Tidszon: Z=-1$DO=1$DL=3 -1 1 10 -1 1$ZX=133$ZN=W. Europe
Region:
Kommentarsspam Idag: 8
Kommentarsspam Totalt: 21427


BlogRankers.com

Top Sites at iWEBTOOL.com

Fight Spam! Click Here!

Bloggtoppen.se

Listed on BlogShares

Increase website traffic

Top Internet Blogs

Site Checker