NOTESSIDAN

Allt om Lotus Notes & Domino
Skicka påminnelser
Påminnelser via mail är ofta förekommande i arbetsflöden tex om en chef blivit tilldelad att godkänna eller avslå en ansökan så vill man påminna vederbörande så att det inte ligger massa vilande ansökningar.

Här är ett skelettscript som hittar alla dokument av en viss typ med ett visst status där 14 dagar har gått sedan det skapades.

Sub Initialize Dim session As New NotesSession,doc As NotesDocument Dim db As NotesDatabase,dc As notesdocumentcollection,f As String,i As Integer Set db = session.currentdatabase f = {Form = "Ansökan" & Status = "1" & Sent = "" & @Adjust(@Created;0;0;14;0;0;0) _ <= @Today} Set dc = db.Search( f, Nothing,0 ) For i = 1 To dc.Count Set doc = dc.GetNthDocument(i) ' Call SendMail(doc) doc.Sent = "1" Call doc.Save(False,False) Next End SubRelevanta Poster på Notessidan:Publicerad 2006-06-13 | Kommentarer: 0 | Läsningar: 2343
Kommentarer

No documents foundSök på Notessidan
Thomas Adrian
ThomasCertifierad utvecklare och administratör inom Notes & Domino

Kontakta migSenaste Sökningarna på Notessidan
Sön - sharepoint (R:1)
Sön - räkna and antal and besökare (R:0)
Sön - browser (R:17)
Sön - stoppar and mail (R:1)
Sön - korrupt (R:3)
Sön - böcker (R:0)
Sön - kalendern (R:12)
Sön - feature (R:15)
Sön - print and mime (R:2)
Sön - länka (R:0)
Sön - databasen (R:94)
Sön - access (R:47)
Sön - outlook (R:15)
Sön - webanvändare (R:0)
Sön - google and maps (R:6)
Sön - juffe (R:2)
Sön - uidoc.print (R:1)
Sön - java and lotusscript (R:26)
Sön - besök (R:0)
Databasstatistik Blogg
Uppdateras var 15:e Minut

Antal Poster:562
Antal Kommentarer: 1514
Alla sidvisningar idag:
Unika Besökare idag:
Databasstorlek: 107,5Mb
Fixup: 2020-05-30 00:30:32
FT:2020-05-31 12:18:46
DB Procent använd: 99,6
Antal Agenter: 42
Antal Formulär: 65
Antal Vyer: 60
Antal Dokument: 8264
Antal Image Resources: 108
Antal Subformulär: 18
Antal Scriptbibliotek: 11
Totalt Antal Designelement: 576
Antal Attachments: 158
Antal Konflikter: 0
Server version 1: 452
Server version 2: Release 11.0.1|March 21, 2020
Server Plattform: Windows/64
Ändrad: 2020-05-31 12:19:27
Server Tidszon: Z=-1$DO=1$DL=3 -1 1 10 -1 1$ZX=133$ZN=W. Europe
Region:
Kommentarsspam Idag: 4
Kommentarsspam Totalt: 21534


BlogRankers.com

Top Sites at iWEBTOOL.com

Fight Spam! Click Here!

Bloggtoppen.se

Listed on BlogShares

Increase website traffic

Top Internet Blogs

Site Checker