NOTESSIDAN

Allt om Lotus Notes & Domino
Visa alla ImageResources
Jag lovade i en tidigare post ett script som visar alla bilder från ImageResources, klistra in nedan skript i en agent och kör agenten från webben med följande syntax ../agentnamn?OpenAgent&width=antalpixlar

Här ser du vad agenten gör och ett exempel på imageresources i denna databas.

Sub Initialize On Error Goto e Dim session As New NotesSession,db As NotesDatabase,ag As notesagent Dim nc As NotesNoteCollection,doc As notesdocument Dim i As Long,nid As String,filename As String,title As String Dim nextid As String,qs As String,wd As String,wdoc As notesdocument Set ag = session.CurrentAgent Set db = session.CurrentDatabase Set wdoc = session.DocumentContext Set nc = db.CreateNoteCollection(False) nc.Selectimageresources = True Call nc.BuildCollection qs = Strright(wdoc.getitemvalue("Query_String")(0),"=") If qs <> "" Then wd = " width=" + qs Print "<style css>" Print "BODY {font-family:Verdana;font-size:10px;padding: " _ "10px;background-color:#FFFFFF}" Print ".x, TD{border:1px solid black;font-family:Verdana;font-size:10px; " _ "padding:10px;background-color:#EDEBEB}" Print "</style>" Print "<br>" Print "Image Size :" Print "<a href=./" + ag.Name + "?Openagent&Width=10>Width=10px</a>" Print "<a href=./" + ag.Name + "?Openagent&Width=100>Width=100px</a>" Print "<a href=./" + ag.Name + "?Openagent&Width=200>Width=200px</a>" Print "<a href=./" + ag.Name + "?Openagent&Width=300>Width=300px</a>" Print "<a href=./" + ag.Name + "?Openagent>Original Size</a>" Print "<br><br>" Print |<table width=100%>| nid = nc.getfirstnoteid For i = 1 To nc.count nextid = nc.GetNextNoteId(nid) Set doc = db.GetDocumentByID(nid) filename = doc.GetItemValue("$ImageNames")(0) title = doc.GetItemValue("$Title")(0) Print |<tr><td><img src=./| + filename + | title=| + title + wd + _ |></td><td>| + title + |</td></tr>| nid = nextid Next Print |</table>| Exit Sub e: Print Error,Erl End SubRelevanta Poster på Notessidan:Publicerad 2006-06-07 | Kommentarer: 0 | Läsningar: 2074
Kommentarer

No documents foundSök på Notessidan
Thomas Adrian
ThomasCertifierad utvecklare och administratör inom Notes & Domino

Kontakta migSenaste Sökningarna på Notessidan
Sön - sharepoint (R:1)
Sön - räkna and antal and besökare (R:0)
Sön - browser (R:17)
Sön - stoppar and mail (R:1)
Sön - korrupt (R:3)
Sön - böcker (R:0)
Sön - kalendern (R:12)
Sön - feature (R:15)
Sön - print and mime (R:2)
Sön - länka (R:0)
Sön - databasen (R:94)
Sön - access (R:47)
Sön - outlook (R:15)
Sön - webanvändare (R:0)
Sön - google and maps (R:6)
Sön - juffe (R:2)
Sön - uidoc.print (R:1)
Sön - java and lotusscript (R:26)
Sön - besök (R:0)
Databasstatistik Blogg
Uppdateras var 15:e Minut

Antal Poster:562
Antal Kommentarer: 1512
Alla sidvisningar idag:
Unika Besökare idag:
Databasstorlek: 119,75Mb
Fixup: 2020-05-28 00:30:51
FT:2020-05-28 13:26:50
DB Procent använd: 99,5
Antal Agenter: 42
Antal Formulär: 65
Antal Vyer: 60
Antal Dokument: 8261
Antal Image Resources: 108
Antal Subformulär: 18
Antal Scriptbibliotek: 11
Totalt Antal Designelement: 576
Antal Attachments: 158
Antal Konflikter: 0
Server version 1: 452
Server version 2: Release 11.0.1|March 21, 2020
Server Plattform: Windows/64
Ändrad: 2020-05-28 16:07:27
Server Tidszon: Z=-1$DO=1$DL=3 -1 1 10 -1 1$ZX=133$ZN=W. Europe
Region:
Kommentarsspam Idag: 14
Kommentarsspam Totalt: 21501


BlogRankers.com

Top Sites at iWEBTOOL.com

Fight Spam! Click Here!

Bloggtoppen.se

Listed on BlogShares

Increase website traffic

Top Internet Blogs

Site Checker