NOTESSIDAN

Allt om Lotus Notes & Domino
@dblookup och @dbcolumn i Lotusscript
Att använda formler i Lotusscript är både snabbt och enkelt med "Evaluate" funktionen, här nedan är 2 vägar att använda sig av @dblookup och @dbcolumn från Lotusscript.

Alternativ 1. Byt ut värdena mellan fnuttarna, returnerar en array av strängar.

strArray=Evaluate(|@Unique(@DbColumn("":"NoCache"; "MinServer":"Names.nsf"; "People"; 2))|)
strArray=Evaluate(|@Dblookup("":"NoCache"; "MinServer":"Names.nsf"; "($Users)"; "Thomas";2)|)Alternativ 2. Lotusscriptfunktioner där man inte behöver bry sig om fnuttar på indatat, returnerar en array av strängar.

Function DBColumn (strClass As String, strNoCache As String, strServer As String, strDatabase As String, strView As String, strKey As String) As Variant
  On Error Goto e
  Dim strFormula As String,quotes As String
  quotes = Chr(34)
  strFormula = "@DbColumn(" & quotes & strClass & quotes & ":" & quotes & strNoCache & quotes & ";" & quotes & strServer & quotes & ":" & quotes & strDatabase & quotes & ";" & quotes & strView & quotes & ";" & strKey & ")"
  DbColumn = Evaluate( strFormula )
 Exit Function
  e:
  Print Error,Erl
End Function


Function DBLookup (strClass As String, strNoCache As String, strServer As String, strDatabase As String, strView As String, strKey As String, strReturn As String) As Variant
  On Error Goto e
  Dim strFormula As String,quotes As String
  quotes = Chr(34)
  strFormula = "@DbLookup(" & quotes & strClass & quotes & ":" & quotes & strNoCache & quotes & ";" & quotes & strServer & quotes & ":" & quotes & strDatabase & quotes & ";" & quotes & strView & quotes & ";" & quotes & strKey & quotes & ";" & strReturn & ")"
  DbLookup = Evaluate( strFormula )
  Exit Function
  e:
  Print Error,Erl
End Function
Relevanta Poster på Notessidan:Fler Poster om: Lotusscript, Lotus, Domino

Fler bloggar om: , ,

Technorati: , ,

Delicious: Lotusscript, Lotus, Domino
Publicerad 2006-01-26 | Kommentarer: 0 | Läsningar: 2348
Kommentarer

No documents foundSök på Notessidan
Thomas Adrian
ThomasCertifierad utvecklare och administratör inom Notes & Domino

Kontakta migSenaste Sökningarna på Notessidan
Sön - sharepoint (R:1)
Sön - räkna and antal and besökare (R:0)
Sön - browser (R:17)
Sön - stoppar and mail (R:1)
Sön - korrupt (R:3)
Sön - böcker (R:0)
Sön - kalendern (R:12)
Sön - feature (R:15)
Sön - print and mime (R:2)
Sön - länka (R:0)
Sön - databasen (R:94)
Sön - access (R:47)
Sön - outlook (R:15)
Sön - webanvändare (R:0)
Sön - google and maps (R:6)
Sön - juffe (R:2)
Sön - uidoc.print (R:1)
Sön - java and lotusscript (R:26)
Sön - besök (R:0)
Databasstatistik Blogg
Uppdateras var 15:e Minut

Antal Poster:562
Antal Kommentarer: 1510
Alla sidvisningar idag:
Unika Besökare idag:
Databasstorlek: 119,5Mb
Fixup: 2020-05-26 00:31:01
FT:2020-05-28 00:05:55
DB Procent använd: 98,8
Antal Agenter: 42
Antal Formulär: 65
Antal Vyer: 60
Antal Dokument: 8261
Antal Image Resources: 108
Antal Subformulär: 18
Antal Scriptbibliotek: 11
Totalt Antal Designelement: 576
Antal Attachments: 158
Antal Konflikter: 0
Server version 1: 452
Server version 2: Release 11.0.1|March 21, 2020
Server Plattform: Windows/64
Ändrad: 2020-05-28 00:07:21
Server Tidszon: Z=-1$DO=1$DL=3 -1 1 10 -1 1$ZX=133$ZN=W. Europe
Region:
Kommentarsspam Idag: 6
Kommentarsspam Totalt: 21493


BlogRankers.com

Top Sites at iWEBTOOL.com

Fight Spam! Click Here!

Bloggtoppen.se

Listed on BlogShares

Increase website traffic

Top Internet Blogs

Site Checker