Ladda om sidan för att se nya färger och värden / Reload page to see new values and colors
Denna sida är en del av Notessidan / This page is part of Notessidan.se
Skapad av Thomas Adrian 2006-06-02
96
Jan
34
Feb
140
Mar
103
Apr
265
Maj
18
Jun
120
Jul
295
Aug
275
Sep
125
Okt
227
Nov
66
Dec
0
100
200
300