NOTESSIDAN

Allt om Lotus Notes & Domino


« Hur man gör en mall i Photoshop « | Blogg | » 4 Mallar till Photoshop »


Ett moln i Lotusscript
Det är ju ganska populärt att göra moln (cloud) av allt möjligt. här nedan är ett snabbt script som gör ett moln av alla kategorier på Notessidan. Du kan se resultatet av scriptet längre ner på högersidan eller här.

Sub Initialize ' Detta skript gör ett moln av taggar baserat på kolumn 1 i en vy ' dvs om du har dina taggar/kategorier i ett fält så kategorisera detta ' fältet i första kolumnen. On Error Goto e Dim entry As notesviewentry, nav As notesviewnavigator,view As notesview Dim db As notesdatabase,diff As Integer,max As Integer,min As Integer Dim pub As Integer,session As New notessession,wdb As Variant Set db = session.currentdatabase Set view = db.getview("MinVy") Set nav = view.CreateViewNav wdb = Evaluate(|@WebDbName|) Set entry = nav.GetFirst Do Until entry Is Nothing If entry.ChildCount > max Then max = entry.childcount Set entry = nav.GetNextCategory(entry) Loop min = 1 diff = max - min pub = diff / 3 Print |<div style=width:200>| Set entry = nav.GetFirst Do Until entry Is Nothing Select Case entry.childcount Case min : Print |<span style=font-size:10px>| Case max : Print |<span style=font-size:20px>| Case Is > min + (pub *2) :Print |<span style=font-size:18px>| Case Is > min + (pub) :Print |<span style=font-size:16px>| Case Else : Print |<span style=font-size:12px>| End Select Print |<a href=/| + wdb(0) + |/ByCat?Openview&type=Blogg&cat=| + _ entry.ColumnValues(0) + |>| + entry.ColumnValues(0) + |</a>| Print |</span>| Set entry = nav.GetNextCategory(entry) Loop Print |</div>| Exit Sub e: Print Error,Erl End Sub

Relevanta Poster på Notessidan:Publicerad 2006-07-16 | Kommentarer: 3 | Läsningar: 11871
Kommentarer

Patrick Kwinten ( 2008-03-14 13:48:49 ) Websida
Object variable not set 14 -> när jag kör länkan till exemplet
Thomas ( 2008-03-14 14:00:22 ) Websida
Vad tror du själv är fel ?

- T
Patrick ( 2008-03-14 14:16:54 )
btw: tack för koden, den funkar utmärkt!Sök på Notessidan
Thomas Adrian
ThomasCertifierad utvecklare och administratör inom Notes & Domino

Kontakta migSenaste Sökningarna på Notessidan
Fre - validera and nummer (R:3)
Fre - Input and Enabled (R:2)
Fre - trådar (R:0)
Fre - jag and det and nu and så and blir and det and inga and bilder and alls (R:0)
Fre - csv* (R:3)
Fre - inbox (R:13)
Fre - sök and fält (R:0)
Fre - arkivering and mail (R:2)
Fre - besök (R:0)
Fre - standard (R:39)
Fre - sprГҐk (R:0)
Fre - seg and notes (R:1)
Fre - slump (R:1)
Fre - expand and outline (R:2)
Fre - lägga and till and applikationer (R:0)
Fre - photoshop (R:11)
Fre - oläst (R:1)
Fre - världens and bästa (R:0)
Fre - systemkrav and för and lotus and notes and 8 (R:1)
Fre - csv (R:1)
Fre - städa (R:0)
Fre - datum and tid (R:3)
Fre - att and göra (R:0)
Fre - läs and xml (R:5)
Fre - sidebar (R:17)
Fre - lotus and notes and 9 (R:10)
Fre - xmlhttp (R:5)
Fre - finns and server (R:33)
Fre - winmail (R:1)
Fre - skapa and länk (R:0)
Databasstatistik Blogg
Uppdateras var 15:e Minut

Antal Poster:562
Antal Kommentarer: 1020
Alla sidvisningar idag:
Unika Besökare idag:
Databasstorlek: 149,75Mb
Fixup: 2017-01-20 00:31:05
FT:2017-01-20 16:40:12
DB Procent använd: 99,7
Antal Agenter: 42
Antal Formulär: 65
Antal Vyer: 60
Antal Dokument: 6940
Antal Image Resources: 108
Antal Subformulär: 18
Antal Scriptbibliotek: 11
Totalt Antal Designelement: 573
Antal Attachments: 159
Antal Konflikter: 0
Server version 1: 405
Server version 2: Release 9.0.1FP6 HF460|November 07, 2016
Server Plattform: Windows/64
Ändrad: 2017-01-20 17:35:15
Server Tidszon: Z=-1$DO=1$DL=3 -1 1 10 -1 1$ZX=97$ZN=W. Europe
Region:
Kommentarsspam Idag: 4
Kommentarsspam Totalt: 7414


BlogRankers.com

Top Sites at iWEBTOOL.com

Fight Spam! Click Here!

Bloggtoppen.se

Listed on BlogShares

Increase website traffic

Top Internet Blogs

Site Checker