NOTESSIDAN

Allt om Lotus Notes & Domino


« Hur man gör en mall i Photoshop « | Blogg | » 4 Mallar till Photoshop »


Ett moln i Lotusscript
Det är ju ganska populärt att göra moln (cloud) av allt möjligt. här nedan är ett snabbt script som gör ett moln av alla kategorier på Notessidan. Du kan se resultatet av scriptet längre ner på högersidan eller här.

Sub Initialize ' Detta skript gör ett moln av taggar baserat på kolumn 1 i en vy ' dvs om du har dina taggar/kategorier i ett fält så kategorisera detta ' fältet i första kolumnen. On Error Goto e Dim entry As notesviewentry, nav As notesviewnavigator,view As notesview Dim db As notesdatabase,diff As Integer,max As Integer,min As Integer Dim pub As Integer,session As New notessession,wdb As Variant Set db = session.currentdatabase Set view = db.getview("MinVy") Set nav = view.CreateViewNav wdb = Evaluate(|@WebDbName|) Set entry = nav.GetFirst Do Until entry Is Nothing If entry.ChildCount > max Then max = entry.childcount Set entry = nav.GetNextCategory(entry) Loop min = 1 diff = max - min pub = diff / 3 Print |<div style=width:200>| Set entry = nav.GetFirst Do Until entry Is Nothing Select Case entry.childcount Case min : Print |<span style=font-size:10px>| Case max : Print |<span style=font-size:20px>| Case Is > min + (pub *2) :Print |<span style=font-size:18px>| Case Is > min + (pub) :Print |<span style=font-size:16px>| Case Else : Print |<span style=font-size:12px>| End Select Print |<a href=/| + wdb(0) + |/ByCat?Openview&type=Blogg&cat=| + _ entry.ColumnValues(0) + |>| + entry.ColumnValues(0) + |</a>| Print |</span>| Set entry = nav.GetNextCategory(entry) Loop Print |</div>| Exit Sub e: Print Error,Erl End Sub

Relevanta Poster på Notessidan:Publicerad 2006-07-16 | Kommentarer: 3 | Läsningar: 11871
Kommentarer

Patrick Kwinten ( 2008-03-14 13:48:49 ) Websida
Object variable not set 14 -> när jag kör länkan till exemplet
Thomas ( 2008-03-14 14:00:22 ) Websida
Vad tror du själv är fel ?

- T
Patrick ( 2008-03-14 14:16:54 )
btw: tack för koden, den funkar utmärkt!Sök på Notessidan
Thomas Adrian
ThomasCertifierad utvecklare och administratör inom Notes & Domino

Kontakta migSenaste Sökningarna på Notessidan
Tor - setvalue (R:1)
Tor - bes�k (R:0)
Tor - eksport (R:0)
Tor - importera and helgdagar (R:2)
Tor - widget (R:12)
Tor - notes and vy (R:53)
Tor - storlek (R:15)
Tor - out and of (R:23)
Tor - kopiera and till and att and göra (R:0)
Tor - analyzer.ri (R:1)
Tor - com.ibm.notes.java.api (R:1)
Tor - lotus and notes and 8 (R:114)
Tor - install and linux (R:2)
Tor - Html and nyhetsbrev (R:2)
Tor - smileys (R:0)
Tor - hitta and chatthistorik (R:1)
Tor - spara and mail and från and Lotus and Notes and till and dator (R:0)
Tor - importera and till and excel (R:4)
Tor - svensk.dic (R:2)
Tor - 8 and och and 7 (R:38)
Tor - inventering (R:0)
Tor - sma (R:10)
Tor - events4 (R:8)
Tor - sametime and lösenord (R:2)
Tor - notes and 6.5 (R:7)
Tor - rich (R:6)
Tor - abtract (R:0)
Tor - case and management (R:1)
Tor - chrome (R:5)
Tor - vecka (R:17)
Databasstatistik Blogg
Uppdateras var 15:e Minut

Antal Poster:560
Antal Kommentarer: 1008
Alla sidvisningar idag:
Unika Besökare idag:
Databasstorlek: 107,25Mb
Fixup: 2015-01-28 00:31:11
FT:2015-01-29 16:59:31
DB Procent använd: 99,3
Antal Agenter: 42
Antal Formulär: 65
Antal Vyer: 60
Antal Dokument: 9204
Antal Image Resources: 108
Antal Subformulär: 18
Antal Scriptbibliotek: 11
Totalt Antal Designelement: 555
Antal Attachments: 159
Antal Konflikter: 0
Server version 1: 405
Server version 2: Release 9.0.1FP2 HF384|November 04, 2014
Server Plattform: Windows/64
Ändrad: 2015-01-29 17:29:31
Server Tidszon: Z=-1$DO=1$DL=3 -1 1 10 -1 1$ZX=97$ZN=W. Europe
Region:
Kommentarsspam Idag: 0
Kommentarsspam Totalt: 3565


BlogRankers.com

Top Sites at iWEBTOOL.com

Fight Spam! Click Here!

Bloggtoppen.se

Listed on BlogShares

Increase website traffic

Top Internet Blogs

Site Checker